Share with me via Nextcloud

 

 

Nguồn Hoino 12V-2A

38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A

38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND